Gedichten.


 

Macht der gewoonte
hoor mijn gebed
laat me inzien
waar ik op let.

Niet te oordelen
nog zonder haat
niet te praten
waar het over gaat.

Ik ken immers hen niet
alleen van horen zeggen
doch als ik eerlijk ben
gaat mijn hart het weerleggen.

Dat ik mee wil doen
en er bij wil horen
doch het voelt niet goed
doet mijn geweten storen.

Ik wil anders zijn
niet zo als de rest
op komen voor mijzelf
omdat ik een ander pest.

Die mij niks heeft gedaan
help me sterk te zijn
om niet te worden
want het voelt niet fijn.


Janny
Thank you for being part of my life.

FRIENDS for a REASON, SEASON or a LIFETIME?

People always come into your life for a reason, a season or a lifetime. When you figure out which one it is, you know exactly what to do.

When someone is in your life for a REASON, it is usually to meet a need you have expressed outwardly or inwardly. They have come to assist you through a difficulty, to provide you with guidance and support, to aid you physically, emotionally, or spiritually. They may seem like a godsend, and they are! They are there for a reason, you need them to be. Then, without any wrongdoing on your part, or at an inconvenient time, this person will say or do something to bring the relationship to an end. Sometimes they die. Sometimes they just walk away. Sometimes they act up or out and force you to take a stand. What we must realize is that our need has been met, our desire fulfilled; their work is done. The prayer you sent up has been answered. And it is now time to move on.

Then people come into your life for a SEASON, it is because your turn has come to share, grow, or learn. They bring you an experience of peace or make you laugh. They may teach you something you have never done. They usually give you an unbelievable amount of joy. Believe it! It is real! But, only for a season. As soon as the common interest has ended, these people will disappear from your life as sudden as they ever entered. Like Spring turns to Summer and Summer to Fall, the season eventually ends.

LIFETIME relationships teach you lifetime lessons: those things you must build upon in order to have a solid emotional foundation. The contact with these people will be passionate, it might even hurt. They touch you deep, sometimes gently, often powerful, always too abstract for words. Memories will live forever, unforgettable good or bad. The striking impressions these people leave will confuse or distract you, they may even freeze you. But in fact, these people came into your life to empower you, indirectly. Go through, just undergo the experience! Your job is to accept the lesson, love the person and put what you have learned to use in all other relationships and areas of your life.

GEWOND

 

Mijn naaste, ik ben gewond

Je zegt: "als je me nodig hebt

Kun je me altijd bellen"

Maar ik bel niet

Je zegt: "laat me weten

Als ik iets kan doen"

Maar ik laat het niet weten

Je zegt: "je kunt bij ons komen

Als je verdriet hebt"

Maar ik kom niet

Je zegt: "ik denk veel aan je

En leef met je mee"

Maar dat weet ik niet

Mijn naaste, mij ontbreekt

De kracht om op te staan

En naar jou toe te gaan

Overwin je schroom en kom bij mij,

Kom bij mij,

Met je arm en je schouder

Met je hoofd en je hart

Met je tranen en je lach

Met je onmacht en je liefde

Met je angst en je moed

Het geeft niet hoe

Maar kom.

Mijn naaste, ik heb je nodig,

Ik ben gewond….De zon brengt ons golven van verlichting en verlossing,
die verzwakken en vervagen in de aardse atmosfeer.
De maan vertelt ons sprookjes over liefde en vertrouwen,
en wij luisteren aandachtig maar vergeten alles weer.

De sterrenhemel geeft ons inzicht in de wijsheid van het toeval,
doch een blinde muur van domheid verhindert ons te leren.
De arrogantie van de mens vormt een levensgroot obstakel,
slechts door een kosmisch wonder zou het tij nog kunnen keren.

(Onbekend)