Ik ben vorig jaar in Les Saintes Maries de la Mer geweest in de Camargue, als liefhebber en bewonderaar van Maria Magdalena. Volgens de legende kwam daar in het jaar 40 een aantal mensen aan land in een klein bootje vanuit Egypte, andere verhalen zeggen weer vanuit Palestina. Onder hen waren Maria Jacobé, Maria Salomé, Maria Magdalena en Sarah. Sarah, zo werd gezegd, was een bediende uit Egypte. Zij is inmiddels tot beschermheilige van de zigeuners geworden en haar beeld is te zien in de plaatselijke kerk en wordt nog altijd elk jaar in een processie naar de zee gedragen. Helaas is er bij mijn zoektocht niets van Maria Magdalena gevonden in dit plaatsje in de Camargue, hetgeen mij in eerste instantie treurig stemde...alsof ook daar haar sporen door de kerk zijn uitgewist. Het verhaal volgens gnostici is dat Sarah helemaal geen bediende was maar de dochter van Maria Magdalena en Jezus, geboren in Egypte, waar Maria Magdalena na haar vertrek uit Palestina eerst was heengevlucht en vervolgens zeven jaar zou hebben gewoond, alvorens naar Zuid Frankrijk te gaan en daar het zuivere Christendom zou hebben gepredikt. Uiteraard was het een zeer groot geheim dat Sarah de dochter was van dit heilige huwelijk, dus wellicht niet zo vreemd dat dit feit ondergronds ging en bij het grote publiek onbekend is.

Als leestip wil ik graag twee titels van boeken over Maria Magdalena geven: De vrouw met de albasten kruik van Margaret Starbird en Het Magdalena Manuscript van Tom Kenyon en Judy Sion, voor de echte liefhebbers van MM. Zeer ontroerende en intrigerende boeken, die je alleen maar meer doen verlangen naar de waarheid omtrent Maria Magdalena.

Mijn visie: Maria Magdalena vertegenwoordigt het heilige vrouwelijke principe dat in de loop der eeuwen zwaar onder vuur is gekomen en is genegeerd, vernederd. Hierdoor onstond een zware onbalans, waardoor overheersing, tirannie en oorlog ons ter deel viel. De hernieuwde belangstelling voor MM vraagt aan ons de balans te herstellen, eerst in onszelf, onze relaties en daarmee in de wereld. Een evenwichtige balans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie is de weg naar innerlijke en uiterlijke vrede. Yin en Yang. Dat is naar mijn gevoel de boodschap die Maria Magdalena ons brengen wil.

In Les Saintes Maries de la Mer vond ik niets tastbaars terug van Maria Magdalena. Toch voelde ik haar energie, toen ik met mijn blote voeten in het warme zeewater stond en haar voor mijn geestesoog aan land zag komen. Ik vond een prachtige witte schelp, nog twee delen aan elkaar, open, als de schelp van de geboorte van de Venus van Botticelli. Maria Magdalena zit in mijn hart, als het vrouwelijke deel van mij, en was er altijd al. Je hoeft alleen maar te voelen om haar op te merken, en naar je hart te luisteren...

Caroline