Magie

 
Pagina afdrukken » MagieWat is magie?

Magie is "het geloof dat bepaalde min of meer nauwkeurig omschreven handelingen, die al dan niet begeleid worden door spreuken, automatisch (met behulp van bovennatuurlijke, doorgaans niet gekende krachten) tot een gewenst gevolg zullen leiden. De krachten en machten die bij magie in het spel zijn, zijn van onpersoonlijke aard. Zij bewerken het door de mens gestelde doel, indien de vereiste handelingen correct worden uitgevoerd..."

Is magie geloof? Nee.
Een toehoorder van een vertelling over een magische handeling kan het verhaal wel of niet geloven.
Dat is persoonlijk.
Magie is het bewerkstelligen van dàtgene, wat de daartoe handelende persoon als doel wil (bereiken).

In de bijbel staat een verhaal dat Jezus water in wijn veranderde.
U kan dat, al naar gelang U wenst, wel of niet geloven.
Feit blijft, dat als Jezus weldégelijk deze handeling heeft verricht, Hij daarvoor magie heeft gebruikt.

En voor de sceptici onder ons die de stelling "eerst zien en dan geloven" preferen boven het onbevooroordeeld openstaan voor wat een ander heeft meegemaakt of van dichtbij heeft mogen zien, wil ik graag toevoegen :

Maak Uw hoofd leeg en Uw lichaam schoon.
Maak Uw hoofd leeg en Uw geweten zuiver.
Maak Uw hoofd leeg en open Uw ogen.